Kvalitet, høj service og hurtig respons

Vi er et professionelt team – sammensat til at løse opgaver af forskellig art og størrelse!

Selskaber

Vi har mange års erfaring i at yde assistance til forskellige typer selskaber.

Personlig virksomhed

En mere enkel virksomhedsform der kan have udfordringer i forhold til eksempelvis budgetter og den daglige regnskabstekniske drift.

Udlejningsejendom

Få kendskab til hvordan man bedst kan drage nytte af enten virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

VE (vedvarende energi)

Vi kan yde dig assistance, så vi i fællesskab, kan finde den skattemæssige mest fordelagtige opgørelsesmetode for netop dit VE-anlæg.